SPLOŠNI POGOJI
POSLOVANJA

01. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z  Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za eposlovanje. Obravnavajo in urejajo delovanje naših spletnih storitev, elemente poslovnega odnosa med ponudnikom in naročnikom (kupcem) in pravice slednjega.

Splošni pogoji poslovanja veljajo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih v zvezi z rezervacijo storitev preko spletne strani https://www.casarsatinta.com

Spletna stran https://www.casarsatinta.com je v lasti podjetja Casarsa d.o.o. Ul. Tolminskih Puntarjev 2A, 5000 Nova Gorica. Slednji je kot ponudnik storitev tudi pogodbena stranka tega razmerja (v nadaljevanju: ponudnik).

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku spletnega naročila. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

02. Vizitka podjetja

Sedež podjetja: CASARSA, vizualna produkcija, d.o.o., Ulica tolminskih puntarjev 2A, Nova Gorica, 5000 Nova Gorica

Poslovna enota: CasarsaTinta Foto studio, Miren 129a, 5291 Miren

Matična številka: 8685177000
Davčna številka: SI52099229


Zavezanci za DDV: DA

03. Rezervacija storitev

Naročnik/kupec rezervira storitev na spletni strani ponudnika. Po oddaji rezervacije prejme uporabnik na svoj elektronski poštni naslov potrdilo o prejeti rezervaciji. V primeru, da tega ne prejme, mora o tem obvestiti ponudnika. 

Kupec lahko rezervacijo prekliče v  treh (3) dneh pred datumom izvedbe storitve preko elektronske pošte na info@casarsatinta.com ali po telefonu +386 51 660 251V primeru, da kupec v dogovorjenem roku ne prekliče svojega naročila pomeni, da je pogodba o rezervaciji storitve med kupcem in ponudnikom nepreklicno sklenjena.

04. Izvedba naročila

Ponudnik naročeno storitev izvede na sedežu poslovne enote, z ali brez spominskih artiklov, tj. natisnjerne fotografije, fotopovečava in USB ključek.  Spominske artikle zapakira v primerno embalažo, ki omogoča, da se izdelek med transportom ne poškoduje, ter blago odpošlje najkasneje v roku 10 delovnih dni od datuma izvedene storitve.  Dobavni roki se lahko razlikujejo glede na naročeni izdelek. Če ponudnik svoje obveznosti ne bo mogel izpolniti v roku, bo o tem pravočasno obvestil kupca.

Dostava se izvrši na naslov, ki ga je naročnik/kupec navedel ob rezervaciji storitve. Zaradi zagotavljanja čim uspešnejše in čim hitrejše dostave se zahteva, da kupec ob rezervaciji poda popolne podatke o naslovu dostave in tudi kontaktno telefonsko številko. V primeru, da dostave blaga na naslovu za dostavo ni mogoče opraviti, dostavljalec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga. V primeru, da naročnik/kupec naročenega blaga ne prevzame v postavljenem roku, se ponovno dostavo izvede na stroške naročnika. Kljub temu je naročnik/kupec še vedno zavezan k plačilu opravljenih storitev izdelave spominskih artiklov.

05. Cene

Vse cene izdelkov so izražene v evrih in vsebujejo DDV.

Za posamezno naročilo so veljavne cene, ki veljajo v trenutku oddaje naročila. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti in se lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo.

V primeru, da se cena storitve spremeni po oddaji rezervacije, je naročnik deležen storitve v polnem obsegu kot definirano na dan rezervacije.

06. Stroški dostave

Stroški dostave se obračunajo dodatno in so odvisni od obsega naročila – paketa.

07. Način plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

z bančnim nakazilom na račun Foto Studio CasarsaTinta odprt pri Vipavski Hranilnici Vipava d.d.

08. Odgovornost za napake

Ponudnik posredno odgovarja za stvarne napake izdelkov tj. spominskih artiklov, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov, tj. v primeru, da gre za dostavo napačnih izdelkov, kupec/naročnik dostavljene izdelke na stroške ponudnika vrne, in sicer jih na njegovem naslovu prevzame ponudnikov partner za dostavo pošiljk, ponudnik pa jih v roku, ki velja v primeru oddaje naročila, brezplačno nadomesti z ustreznimi.

Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam rezervacije storitve,  mora kupec o tem obvestiti ponudnika v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Ponudnik ne dogovarja za napake, ki na izdelku nastanejo kot posledica izpostavljenosti naravnim vplivom (vlaga, neposredna sončna svetloba, visoka temperatura, …).

Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki, ki ga ponudniku posreduje potom elektronske pošte oziroma preko telefona, natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da napako pregleda.

V primeru, da se ugotovi, da je naročnikovo/kupčevo grajanje napake upravičeno, ima le ta pravico zahtevati, da ponudnik:

izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom

Ob upoštevanju lastnosti različnih medijev nosilcev podatkov, ponudnik ne odgovarja za morebitna manjša barvna odstopanja, ki bi se izkazala med podatki, prikazanimi na elektronskem mediju (monitor) in podatki, natisnjenimi ali razvitimi na papirju.

09. Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

10. Povezave na spletne strani
tretjih oseb

Spletne vsebine na strani https://www.casarsatinta.com lahko vsebujejo povezavo na spletne strani tretjih ponudnikov, ki imajo svojo varnostno politiko. Casarsatinta foto studio na te politike nima vpliva in ne jamči za delovanje, varnost in aktivnosti na spletnih straneh tako povezanih ponudnikov.

11. Pritožbe in spori

Ponudnik ima, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanje pritožb. Naročnik/kupec v primeru težav uporabnika oziroma pri njem pooblaščeno osebo za obravnavanje pritožb kontaktira bodisi telefonsko bodisi po elektronski pošti. Ponudnik bo najkasneje v roku 8 delovnih dni potrdil, da je pritožbo prejel ter naročniku/kupcu sporočil potek nadaljnje obravnave tega postopka. Ponudnik se, skladno s svojo vizijo, trudi, da se vse nastale spore, tudi iz razloga ekonomičnosti postopka na strani obeh strank, rešuje sporazumno, tudi s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). V primeru, da sporazumna rešitev nastale sporne situacije ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

12. Varstvo potrošnikov

Za vse, s temi splošnimi pogoji neurejena razmerja oziroma elementi, veljajo pravila Zakona o varstvu potrošnikov.

13. Darilni boni

Možen je zakup storitve z Darilnimi boni. Darilni bon je izdan v poljubno željeni vrednosti izraženi v eurih z minimalno vrednostjo 50 euro ali za določeno storitev/paket. V primeru, da je vrednost opravljene storitve višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona/kartice, se razlika do polne vrednosti bona/kartice ne vrača (ne v obliki dobropisa, ne v obliki bona, ne v gotovini). Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino. Z darilnim bonom ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov. Darilni bon je mogoče kupiti na spletni strani ponudnika ali na sedežu PE podjetja CasarsaTinta Foto studio, Miren 129a, 5291 Miren

Po darilnem bonu/kartici ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon/kartica za neveljavnega.

 

Plačilo darilnih bonov se izvede na enak način kot plačilo storitve. Veljavnost bonov je zapisan na darilnem bonu in znaša 6 mesecev od dne nakupa.

Darilni Bon preneha veljati , ko ga na sedežu PE podjetja naročnik preda kot plačilo za storitev. Kupec je pred uporabo bona zavezan k rezervaciji termina, kot to velja za vse ostale storitve.  Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo. Darilni bon je prenosljiv. 

Ob uporabi darilnega bona mora kupec predložiti originalni darilni bon. Fotokopije ali preslikave darilnega bona niso veljavne. Vsak darilni bon je opremljen z zaporedno številko.

14. Pravno obvestilo

Spletna stran https://www.casarsatinta.com in vsi podatki na njej (fotografije, grafični in video elementi itd.) so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Znamka Foto Studio CasarsaTinta in logotip sta v lasti podjetja Casarsa d.o.o.

Vsi predani materiali (fotografije v digitalni obliki in spominski artikli) so avtorska last podjetja Casarsa d.o.o. in se s plačilom storitve ne prenesejo na kupca.  Predane materiale lahko kupec objavlja na svoji spletni strani, socialnih medijih in tiskanih medijih, vendar se zavezuje, da kot avtorja vizualnih vsebin (fotografij ali video posnetkov) navede avtorja: CasarsaTinta Foto Studio.

Vsaka obdelava oddanih fotografij/materialov, ki vpliva na izgled ter kvaliteto le teh in ni izvedena s strani Casarsa Tinta Foto Studio, ni dovoljena brez avtorjeve privolitve. 

15 . Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1. 11. 2020 dalje.

Ponudnik si pridružuje pravico kadarkoli spremeniti splošne pogoje poslovanja.

Casarsa Tinta Studio

© CASARSA TINTA FOTO STUDIO — 2020.
VSE PRAVICE PRIDRŽANE. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA